14 εφαρμογές ανοιχτού κώδικα για επεξεργασία φωτογραφιών


Η επεξεργασία φωτογραφιών είναι ένα πεδίο που ακόμα οι εφαρμογές κλειστού κώδικα κυριαρχούν στις προτιμήσεις και στις συνήθειες των χρηστών. Για να μην περιορίζεστε από εμπορικές εφαρμογές και κλειστά πρότυπα, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος για την επεξεργασία των φωτογραφιών: o open source τρόπος. Δείτε 14 δημοφιλείς open source εφαρμογές φωτογραφίας, που αναδεικνύουν την ποικιλία επιλογών και καινοτομιών που υπάρχει στον κόσμο του ανοιχτού λογισμικού.

Advertisements

Image Processing Tutorial for Beginners: Includes object detection, filtering, and more!


Perfect for the beginner, this demo illustrates simple object detection (segmentation, feature extraction), measurement, and filtering. Requires the Image Processing Toolbox (IPT) because it demonstrates some functions supplied by that toolbox, plus it uses the “coins” demo image supplied with that toolbox. If you have the IPT (you can check by typing ver on the command line), you should be able to run this demo code simply by copying and pasting this code into a new editor window, and then clicking the green “run” triangle on the toolbar.

First finds all the objects, then filters results to pick out objects of certain sizes. The basic concepts of thresholding, labeling, and regionprops are demonstrated with a simple example.

It’s a good tutorial for those users new to MATLAB’s image processing capabilities to learn on, before they go on to more sophisticated algorithms.

How to easily colorize a black-and-white photograph in Photoshop!


Coloring a photo isn’t nearly as hard as you might think. In fact, it can be achieved in three simple steps using Photoshop. Read on for a basic method of colorizing a black-and-white picture, followed by some tips for building on this technique to create more stylized and dramatic results.

Continue reading…

Adobe releases CS2 suite for free download!


Adobe releases CS2 suite for free download!

Ευχαριστώ πολύ τον καλό συνάδελφο Τάσο Τόλη για τη σχετική ενημέρωση.

Κάνετε κι εσείς λήψη της πλήρους σουίτας (ή μέρους της) από εδώ.

Using the Lens Blur Filter on an image Sequence in Photoshop CS6


Even with the fantastic new Blur Gallery in Photoshop CS6, the Lens Blur filter is an essential tool when a high degree of control is needed to selectively (and realistically) blur an image. In this video tutorial, Julieanne uses the Lens Blur filter with a depth map to to create a series of images that appear as if they were captured with a tilt-shift lens. Julieanne also demonstrates how to quickly apply this filter to multiple images using actions and batch processing.

So, click here to watch the video tutorial!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μπορείτε να δείτε εδώ μια πλήρη σειρά video tutorials για το cs6.

Το Gimp magazine ήρθε!


Κυκλοφόρησε πριν ελάχιστες ημέρες το πρώτο περιοδικό για το gimp! Επιτέλους! Δείτε το εδώ και μην ξεχάσετε να βρείτε την παρέα του gimp magazine στο google+ και στο twitter!