The “i” family is happy!


The “i” family is happy!.

Advertisements

Σαν σήμερα έγινε η δημόσια παρουσίαση του πρώτου mac με gui και ποντίκι!


Σαν σήμερα, παρουσιάστηκε (και λίγες μέρες μετά κυκλοφόρησε) ο πρώτος καταναλωτικός προσωπικός υπολογιστής με γραφικό περιβάλλον και ποντίκι. Και ήταν mac, φυσικά!

Οι πρώτοι υπολογιστές Macintosh κυκλοφόρησαν στην αγορά στις 24 Ιανουαρίου του 1984 μέσα σε κλίμα εορτασμού. Χρησιμοποιούσαν ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI) με ποντίκι, σε αντίθεση με το τότε τυπικό περιβάλλον γραμμής εντολών (command line interface). Continue reading “Σαν σήμερα έγινε η δημόσια παρουσίαση του πρώτου mac με gui και ποντίκι!”