Ασφάλεια και υγιεινή στον Η/Υ – Δωρεάν ελληνικό βιβλίο


Ένα χρήσιμο και δωρεάν βιβλίο από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ ΥΠΕΠΘ (ΕΥΕΠ ΥΠΕΠΘ) στο οποίο περιλαμβάνεται αναλυτικό πληροφοριακό υλικό για την Ασφάλεια και υγιεινή στον ΗΥ και για εργαλεία αυτοματισμού γραφείου. Κάνετε λήψη από εδώ.
Advertisements