Δημιουργία *ΝΕΑΣ* Διάταξης Πληκτρολογίου στα Windows


Στον οδηγό αυτό θα δημιουργήσουμε μια ελληνική Dvorak για Windows – την πρώτη που έφτιαξε ποτέ κανείς, σύμφωνα με την έρευνά μας. Μάλιστα, εντός του οδηγού θα σας την δώσουμε έτοιμη, σαν δώρο για τον υπολογιστή σας.

Βέβαια, διατάξεις πληκτρολογίου όπως η Dvorak και η Colemak έχουν δημιουργηθεί με βάση το αγγλικό λεξιλόγιο. Έτσι, δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως μια αντίστοιχη ελληνική διάταξη θα είναι εξίσου ωφέλιμη στην ταχύτητα πληκτρολόγησης.

Δείτε εδώ το πώς!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s