Κινηματογράφηση του Desktop με το VLC!


…μπορείτε να κάνετε από το μενού “Media > open capture device.”

Τη “Λειτουργία σύλληψης / capture mode”, αλλάξτε τη σε: “Επιφάνεια Εργασίας / Desktop”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s