Ιστότοπος στα Ελληνικά για το gamemaker


Το gamemaker είναι αξιόλογο λογισμικό δημιουργίας παιχνιδιών με τη χρήση οπτικού προγραμματισμού. Διατίθεται σε τρεις εκδόσεις, εκ των οποίων η μία (lite) είναι δωρεάν. Ο καλός συνάδελφος Ιωάννης Σαρημπαλίδης δημιούργησε έναν ιστότοπο για το gamemaker στα Ελληνικά, με πλούσιο υλικό για να το αξιοποιήσει στην τάξη της Β’ λυκείου. Δείτε εδώ τον ιστότοπο.

Picture

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s