Δημιουργία Cinemagraph (ή Cinegraph) με χρήση του Photoshop cs6


Το Cinemagraph (ή Cinegraph) είναι ένας συνδυασμός εικόνας με animation (πρόκειται για ψευδαίσθηση κινούμενης εικόνας). Δείτε εδώ το πώς γίνεται!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s